Sjekk hvor mye du kan spare på skattefradrag

Du kan spare mye på å kunne skattereglene

Her er noe du kan få fradrag for: 

-Bolig

-BSU

-Reisefradrag

-Foreldrefradrag

Eks: Nom. rente 12,76 %, eff. rente 14,14 %, 170 000 kr o/10 år, kostnad 137 463 kr, totalt 307 463 kr.

Sammenlign lånetilbud fra 8 banker

Fyller du ut skjemaet hos oss vil søknaden bli sendt ut til 8 banker gjennom TjenesteTorget som finansagent. Så fort alle bankene har vurdert søknaden din, tar vi kontaktet med deg for å presentere de beste lånetilbudene.

Forbrukslån BB Bank ASA
Forbrukslån Ikano Bank
Forbrukslån Monobank
Forbrukslån Svea Finans
Fobrukslån Instabank
Fobrukslån Ya Bank
Forbrukslån Santander Consumer Bank
Forbrukslån BN Bank

Slik kan du søke om privatlån

Send inn 1 søknad

Du fyller ut ett skjema og har da muligheten til å søke på lån fra flere banker samtidig – helt uforpliktende

i

Sammenlign tilbud

Etter søknaden er behandlet vil du raskt motta flere lånetilbud som du kan vurdere – se etter det billigste lånet

Velg beste lån

Etter du har valgt lån, signerer du låneavtalen og får pengene utbetalt på kontonummeret du har oppgitt i lånesøknaden

Skattefradrag gir deg gode muligheter til å spare en god del penger.

Hvor mye kan jeg spare på skatten?

Dette vil naturligvis variere fra person til person. Det er mange ting som gjør at du kan få fradrag. Bolig, lån, gjeld, sparing og reise er få av mange ting som gjør at du kan spare penger. 

Hvis vi tar boliglån som et eksempel. Her kan du faktisk spare opptil 19.320 kroner, dersom du har et lån på 3.000.000 kroner, hvor renten ligger på 2,8%. 

Renter på skattefradrag

Noe du kan spare mye på er skattefradrag på renter. Her vil du faktisk få fradrag på alle påløpte og innbetalte låne og forsinkelsesrenter som du har på boliglånet. 

Dette gjelder ikke bare boliglån, men også andre lån du har hatt i det aktuelle inntektsåret. 

 

Renter på skattefradrag går ut på alle påløpte innbetalte låne og forsinkelsesrenter.
Har du kredittkort gjeld? Da kan det lønne seg å samle de til ett forbrukslån

Finn ut hvor mye du kan få i rentefradrag. Penger spart er penger tjent. 

Sjekk hvor mye du kan spare på skattefradrag

Med riktig rapportering av av betalte renter kan du spare tusenvis av kroner i året på skatten. Det er viktig å huske at rentefradraget ikke bare gjelder boliglånet, men også renter på alle andre lån og kredittkjøp. 

Skattefradrag – renter 

Du får fradrag på skatten for alle påløpte og innbetalte låne- og forsinkelsesrenter på boliglånet ditt. Dette gjelder også alle andre lån du har hatt i det aktuelle inntektsåret. 

Du kreve fradrag for:

 • Etableringsgebyr for lån
 • Kostnader knyttet til refinansiering av lån for å få lavere rente. Dette gjelder også kostnader til takstmann for verdivurdering av bolig
 • renter på lån private lån, som for eksempel lån fra familiemedlemmer.
 • kostnader ved individuell nedbetaling av din andel av fellesgjeld i boligselskap
 • renter og omkostninger ved kredittkjøp
 • renter på lån i utlandet

For at du skal ha krav på rentefradrag må rentene være påløpt og innbetalt i det aktuelle inntektsåret. Sørg for å betale inn rentekostnadene dine i tide. 

Så mye kan du spare hvert år på rentefradraget

Har du lån på 2 millioner kroner med effektiv rente på 2,80 %, kan du spare ca 13 000 kroner i året på skatten. Har du 4 millioner kroner i lån, kan du spare det dobbelte, altså omtrent 26 000 kroner!

Lån

Rente

Sum spart

2 000 000

2,80

12 880

2 000 000

3,20

14 720

3 000 000

2,80

19 320

3 000 000

3,20

22 080

Hvordan beregnes rentefradraget

Det eneste du trenger å gjøre for å regne ut rentefradraget ditt, er å trekke fra rentekostnadene du har betalt fra inntektsgrunnlaget på skatteseddelen. 

Tjente du 450.000 kroner, men betalte 50.000 kroner i renter, er inntektsgrunnlaget ditt 400.000 kroner.

Dette betyr i praksis at 50.000 kroner av inntekten din blir skattefrie. Med en skattesats på f.eks 22 har du da spart 11 000 kroner. 

Hvordan fylle ut skattefradrag i egenmeldingen?

Når du fyller ut skattemeldingen er det viktig at du kontrollerer at informasjonen i din selvangivelse er riktig. Informasjon om renteutgiftene dine finner du i årsoppgaven du får fra kredittinstitusjoner og banker. I årsoppgaven står det også under hvilken post i skattemeldingen du skal føre informasjonen.  Normalt skal renteutgifter føres i post 3.3.1, men utenlandske renter skal føres i post 3.3.2. 

Ofte er post 3.3.1 fylt ut automatisk, men den kan være lurt å dobbeltsjekke og sammenligne det som står i skattemeldingen med årsoppgaven du får fra banken din. Deler du lån med andre hender det at det oppstår feil i denne posten.

Skattefradrag BSU

Fradragssatsen for sparing på BSU er 20 prosent. Det betyr at du får 1000 kroner fradrag per 5000 kroner spart på BSU-kontoen. Har du spart 25.000 kroner i BSU betaler du dermed 5000 kroner mindre på skatten. 

På BSU-kontoen kan du spare opptil 300.000 kroner. Pengene kan brukes til kjøp av bolig, betale ned lån på bolig, eller stå til fremtidig boligkjøp.

For å få maksimalt fradrag på skatten – 5000 kroner, må du ha skattbar inntekt på minimum 75000 kroner, samt spare 25000 av de på BSU.

Sjekkliste for selvangivelse

Inntekt

 • Skattepliktig inntekt (2.1.1)
  Alle skattepliktige inntekter skal oppgis her. Sjekk at alle forhåndsfylte beløp samsvarer med årsoppgavene dine. Husk at ikke all inntekt er skattepliktig, du kan eksempelvis tjene inntil 6000 kroner per arbeidsgiver skattefritt.  Dette gjelder småjobber som utføres innenfor hjemmet. 
 • Frynsegoder (2.1.1)
  Her føres alle skattepliktige frynsegoder/naturalytelser. Betaler arbeidsgiveren din såkalte EKOM-tjenester, som mobiltelefoni og bredbånd, må dette oppgis i skattemeldingen din.
  Beløpet er det samme uansett hvor mange EKOM-tjenester arbeidsgiveren finansierer. Den skattepliktige fordelen er på maksimalt 4.392 kroner.
  Fordeler som firmabil og aviser betalt av jobben skal også føres opp under frynsegoder.
  Har du firmabil med listepris på 279 000 i en måned, blir regnestykket som følger: (kr 279 000 x 30 %)/12 = kr 6 975. Mer om satser for firmabil finner du på skatteetaten sine sider. 

 

Bolig

 • Boligskatt
  Sjekk at areal, byggeår og boligtype stemmer, samt at ligningsverdien ikke overstiger 30 % av omsetningsverdi. Mener du boligskatten er for høy kan du klage.
  Er boligen din del av et borettslag eller sameie må du sjekke at sameiets renteutgifter ,fellesgjeld og fellesformue er oppgitt korrekt. Som regel er denne posten utfylt med det borettslaget har rapportert inn, men det kan være greit å dobbeltsjekke selv.
 • Salg av Bolig
  Har du tapt på salg av bolig, kan du trøste deg med at du får fratrekk for dette i de tilfeller der gevinst ville vært skattepliktig.
 • Ny takst på Bolig
  Har du fått ny takst på boligen din, kan utgiftene til takstmann trekkes fra på skatten. 
 • Utleie av Bolig
  Du kan leie ut inntil halvparten av egen bolig skattefritt. Leier du ut en større del av boligen din, og inntektene overstiger 20 000 kroner, vil utleieinntektene bli skattlagt. 

 

Skattefradrag – Lån og Gjeld

 • Gjeld og gjeldsrenter
  Under denne posten må du sørge for at alle rentefradag du har krav på er oppført riktig. Dette er en post som ofte må korrigeres, selv om man harkorrigert den også tidligere år. For samboere er det viktig at renteutgiftene er fordelt likt.
 • Private lån
  Dersom du har private lån eller lån fra arbeidsgiver, må du føre opp gjeld og gjeldsfradrag for dette. 
 • Gebyrer
  Alle låneutgifter og gebyrer bør vært riktig ført opp i selvangivelsen din. Sjekk at det som er utfylt automatisk stemmer overens med årsoppgaven fra banken din.

 

Foreldre

 • Foreldrefradrag
  Har du ett barn får du fradrag inntil 25 000 kroner. For hvert barn du har utover dette får du inntil 15 000 kroner per barn. Forutsetning for fradrag er at barnet er under 11 år gammelt. Du får også foreldrefradrag for fritidsaktiviteter etter skolen. 
 • Aleneforsørger
  Er du aleneforsørger for et barn under 18 år har du rett på særfradrag på 4067 kroner i måneden, eller 48 804 kroner i året. (Tall fra 2014). Fradraget gjelder ikke dersom du har varig samboer 
 • Kjøring av barn
  Har du omvei når du skal kjøre barna til skole, barnehage eller SFO, får du fradrag på 1,5 kroner per kilometer du kjører i omvei. Det er kun kostnader til omveien som gir rett til fradrag. Kjører du totalt 20 kilometer omvei hver dag, har du rett på 30 kroner i fradrag for hver dag. 

 

Sparing

 • BSU
  Sparer du 25 000 kroner på BSU får du fradrag på 5000 kroner. 
 • Salg av aksjer
  Tapte du penger på aksjer i fjor, har du rett på 27% fradrag på beløpet du tapte. Ved gevinst må 27% av gevinsten skattes for. 
 • Årsgebyr VPS
  Du kan få fradrag for årsgebyret.

 

Reise

 • Reisefradrag
  Jobber du mer enn 22 km fra aribeidsplassen, og har kostnader som overstiger 15 000 kroner, kan du ha rett til reisefradrag. Inntil 50.000 kilometer kan du trekke fra 1,5 kroner per kilometer, etter dette er 0,7kr pr kilometer satsen som gjelder. Du får også fradrag for omvei til skole eller barnehage. 
 • Pendlerutgifter
  Dersom du av arbeidsmessige årsaker må pendle mellom hjemmet og ha en annet bosted enn hjemmet kan du ha rett på fradrag. Maks fradrag er kr 76500 kroner per år. 

 

Ektefeller

 • Underholdningsbidrag
  Betaler du underholdningsbidrag til tidligere ektefelle, får du fradrag for dette. Mottar du fra tidligere ektefelle må du skatte for dette.

 

Ufør – særfradrag

 • Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne
  Særfradraget for lettere nedsatt ervervsevne er på maksimalt 9180 kroner. Det er flere faktorer som avgjør om du kan få fradrag for dette (blant annet ektefelles inntekt).
 • Fagforeningskontigent
  Kontroller at fradraget for fagforeningskontigenten er med i selvangivelsen. Denne er på inntil 3850 kroner.
 • Gaver til veldedighet
  Støtter du veldedige organisasjoner kan du få fradrag for dette. Fradraget er minimum 500 kroner og maksimum 20.000.