Søk lån med en medlåntaker

Få lån fra 10.000 til 500.000

Få nedbetalingstid fra 1 til 15 år

Nominell rente fra 5,95%

Til refinansiering av gjeld eller nytt lån

Eks: Nom. rente 12,76 %, eff. rente 14,14 %, 170 000 kr o/10 år, kostnad 137 463 kr, totalt 307 463 kr.

Sammenlign lånetilbud fra 8 banker

Fyller du ut skjemaet hos oss vil søknaden bli sendt ut til 8 banker gjennom TjenesteTorget som finansagent. Så fort alle bankene har vurdert søknaden din, tar vi kontaktet med deg for å presentere de beste lånetilbudene.

Forbrukslån BB Bank ASA
Forbrukslån Ikano Bank
Forbrukslån Monobank
Forbrukslån Svea Finans
Fobrukslån Instabank
Fobrukslån Ya Bank
Forbrukslån Santander Consumer Bank
Forbrukslån BN Bank

Slik finner du beste forbrukslån med 3 enkle steg!

Send inn 1 søknad

Du fyller ut ett skjema og har da muligheten til å søke på lån fra flere banker samtidig – helt uforpliktende

i

Sammenlign tilbud

Etter søknaden er behandlet vil du raskt motta flere lånetilbud som du kan vurdere – se etter det billigste lånet

Velg beste lån

Etter du har valgt lån, signerer du låneavtalen og får pengene utbetalt på kontonummeret du har oppgitt i lånesøknaden

Få bedre tilbud på forbrukslån med hjelp fra en medlåntaker.

Kausjonist eller medlåntaker?

Det er mange som er usikre på forskjellen på en medlåntaker og en kausjonist. Førstnevne vil ha et større ansvar enn en kausjonist da han eller hun er ansvarlig for hele lånet. En kausjonist er kun ansvarlig for et avtalt beløp.

Få lån med litt ekstra hjelp

Har du mulighet til å få hjelp fra en i familien, kan dette gi deg flere fordeler. Flere banker ser positivt på dette og har i flere tilfeller mulighet til å gi deg en bedre rente. I andre tilfeller vil man kanskje få et lån, man ikke ville ha fått om man søkte alene. 

En medlåntaker kan gi deg bedre rente på et forbrukslån
Har du mye kredittkort gjeld? Da kan du søke om refinansiering med en medlåntaker.

Visste du at en medlåntaker har et like stort ansvar for lånet som hovedlåntakeren har?

Hva er medlåntaker

En medlåntaker tar opp et lån sammen med en annen hovedlåntaker. Det vil si at han eller hun er solidarisk ansvarlig for å betjene lånet sammen med hovedlåntaker. At medlåner har solidarisk ansvar betyr at personen har ansvar for hele forpliktelsen, også kalt «en for alle og alle for en» i det dagligdagse språk. Dersom hovedlåntaker misligholder lånet, vil långiveren kunne kreve oppgjør fra en medlåner.

Boliglån med hjelp fra familie

Medlåntaker benyttes ofte i forbindelse med boliglån som en ekstra sikkerhet for långiver. Dette er typisk et familiemedlem, kjæreste, samboer eller ektefelle, men kan også være en god venn. Det som er viktig å være klar over for en medlånetaker er at dersom hovedlåntaker ikke betaler boliglånet og det går til tvangssalg av panteobjektet (boligen), vil han eller hun  være ansvarlig for en eventuell restgjeld om tvangssalget ikke innfrir lånet. Medlånetaker kan også være aktuelt dersom et par skal kjøpe en bolig sammen og ha et felles lån.

Hjelp til Billån

Dersom man skal være med på lånet for et billån stilles det ofte krav om at medlåntaker har samme folkeregistrert adresse som hovedlåntaker. Det er også flere långivere som krever at en foresatt er medlånetaker dersom personen som skal kjøpe bilen er under 21 år.

Forbrukslån med medlåntaker

En del som skal ta opp forbrukslån får forespørsel om å ha en kausjonist eller medlåntaker på forbrukslånet som ekstra sikkerhet. I mange tilfeller gjøres dette når hovedsøkeren er ung eller har lav inntekt. Personen som stiller som kausjonist kan være en ektefelle, foreldre, nær venn eller samboer. Ved å ha en kausjonist eller medansvarlig vil du stå sterkere i søknaden, men husk også på at det innebærer risiko for den som er med på lånet. Dersom du ikke betaler ned lånet ditt i henhold til nedbetalingsplanen.

Kausjonist og medlåntaker – hva er forskjellen?

Mange har hørt om begrepet kausjonist, men hva er egentlig forskjellen? Ordet kausjonist er et upresist begrep som betyr å stille som sikkerhet for en annens gjeld. Dersom långiver ikke betaler gjelden vil kausjonisten være ansvarlig overfor långiver, og kausjonister brukes ofte i forbindelse med unge som skal inn på boligmarkedet og har usikker økonomi. En medlåntaker er på den andre siden ansvarlig sammen med og på lik linje som hovedlåntaker. Forskjellen er altså at ved medlåntaker er personen solidarisk ansvarlig, mens en kausjonist er subsidiært ansvarlig. Er du kausjonist kan du velge å kun stille som sikkerhet for deler av lånet, mens en medlånetaker er ansvarlig for hele lånet. Videre er forskjellen at en kausjonist kan fjerne ansvaret sitt om boligen stiger i verdi og lånet er delvis nedbetalt, mens en medansvarlig vil normalt sett være ansvarlig helt frem til lånet er fullt nedbetalt.

Fjerne medlåntaker

Som kausjonist kan man frigjøre seg kausjonistansvaret dersom lånet har blitt betalt ned tilstrekkelig eller boligen har økt såpass i verdi at banken ikke lenger trenger den ekstra sikkerheten. Dersom man istedenfor står som medlånetaker vil du ikke kunne frigjøre deg selv om boligen stiger i verdi. Da er hovedlåntakers betjening av lånet alene som betyr noe.  Det skal likevel fremmes at det å fjernes som medansvarlig er vanskelig, uansett hvilken låneform det er snakk om. Nettopp derfor skal man være forsiktig med hvem man er på lånet for, ettersom det innebærer ansvar og en risiko. Først når lånet er helt nedbetalt vil man ikke lenger stå som ansvarlig lenger.

Selvangivelse og medlånetaker 

Mange velger å kun føre opp gjeld og renter på bare en av låntakerne, altså hovedlåntaker. Dette kan være en ulempe for medlåntakeren ettersom man da går glipp av redusert skatt av renteutgiftene. Derfor vil det være mer rettferdig at fradraget for renter på lånet fordeles slik som gjeldsandelen er fordelt mellom de to partene.

Dersom det er snakk om et samboerpar må renteutgiftene fordeles slik som lånet er fordelt. Dette kommer frem i avtalen med banken, og fordeles deretter opp tilsvarende på selvangivelsen. Når det gjelder ektepar kan de fordele renteutgiftene fritt seg imellom. Fremdeles er det anbefalt å fordele gjeld og gjeldsrenten etter eierbrøk av boligen, med unntak av dersom den ene parten ikke har en skattbar inntekt og derfor ikke får fradrag for rentene. I det tilfellet vil det være hensiktsmessig å føre det opp på den som tjener mest.

I selvangivelsen er det viktig å legge inn eventuelle endringer hvert år, og skal gjeldsrenten reduseres hos den ene må den øke med tilsvarende beløp hos den andre slik at totalsummen er den samme. Du skal derfor legge til informasjon om långiver, gjeld, gjeldsrente og årsak til endring.

Samboer er medlåntaker

Som nevnt ovenfor har ikke samboerpar de samme mulighetene som dersom man er gift når det gjelder fri fordeling av rentefradraget. Her må man derfor fordele gjeld- og gjeldsrenter ut ifra hvem som reelt sett står ansvarlig for lånet og betaling av renteutgiftene. Dette må fordeles ut ifra eierbrøk. I skattemeldingen skal gjelden utfylles i post 4.8.1 og rentefradraget i post 3.3.1. Normalt setter banken kun opp gjelden på hovedlåntaker, og dere må derfor fylle ut selv: «Gjeld og renter flyttet fra/til samboer (navn og fødselsnummer) sin skattemelding».