Har du en kausjonist – Søk nå!

Få lån fra 10.000 til 500.000

Få nedbetalingstid fra 1 til 15 år

Nominell rente fra 5,95%

Til refinansiering av gjeld eller nytt lån

Eks: Nom. rente 12,76 %, eff. rente 14,14 %, 170 000 kr o/10 år, kostnad 137 463 kr, totalt 307 463 kr.

Sammenlign lånetilbud fra 8 banker

Fyller du ut skjemaet hos oss vil søknaden bli sendt ut til 8 banker gjennom TjenesteTorget som finansagent. Så fort alle bankene har vurdert søknaden din, tar vi kontaktet med deg for å presentere de beste lånetilbudene.

Forbrukslån BB Bank ASA
Forbrukslån Ikano Bank
Forbrukslån Monobank
Forbrukslån Svea Finans
Fobrukslån Instabank
Fobrukslån Ya Bank
Forbrukslån Santander Consumer Bank
Forbrukslån BN Bank

Slik finner du beste forbrukslån med 3 enkle steg!

Send inn 1 søknad

Du fyller ut ett skjema og har da muligheten til å søke på lån fra flere banker samtidig – helt uforpliktende

i

Sammenlign tilbud

Etter søknaden er behandlet vil du raskt motta flere lånetilbud som du kan vurdere – se etter det billigste lånet

Velg beste lån

Etter du har valgt lån, signerer du låneavtalen og får pengene utbetalt på kontonummeret du har oppgitt i lånesøknaden

Av til kan det lønne seg å ha en kausjonist for å få best forbrukslån

Hva er kausjonistens ansvar?

Vurderer du å stille som kausjonist? Da er det viktig at du setter deg godt inn i hva dette innebærer. Du vil nemlig stå ansvarlig for det du kausjonerer. Med andre ord vil sikkerheten din stå i fare dersom ikke lånet blir nedbetalt i henhold til avtale. Skulle noe skje, vil banken kunne ta det beløpet som du garanterer for.  

Får man bedre rente?

Hvis noen stiller kausjon for deg vil du ha mulighet til å få en bedre rente hos mange banker. De har nemlig forskjellige renter ut ifra hvor stor belåning du har. Jo mindre lån du har i forhold til sikkerhet, jo tryggere er lånet for banken. I mange tilfeller belønnes dette med en lavere rente. Få tilbud fra flere banker, for å finne det beste lånet med kausjonist.  

Få bedre rente på ditt forbrukslån med hjelp fra en kausjonist
Har du mye kredittkort gjeld? Få hjelp fra en kausjonist til å refinansiere gjelden.

Visste du at sannsynligheten for å få et lån er større om du har en som kan kausjonere for deg?

En stadig vanligere løsning

Dagens høye boligpriser gjør det kanskje vanskeligere enn noensinne å komme inn på boligmarkedet. Spesielt i de største byene ruver terskelen høyt og uoverstigelig for mange i etableringsfasen. Heldigvis finnes det flere måter man som forelder kan hjelpe barna å få råd til sin første bolig på. En av de etter hvert vanligste løsningene er å stille som kausjonist. Derfor er spørsmålet om å kausjonere noe som mange på et eller annet tidspunkt må ta stilling til.

De siste årene har andelen boligkjøpere som får hjelp av familien til å kjøpe sin første bolig økt kraftig. Analyseselskapet Ipsos utførte nylig en undersøkelse på anmodning fra DNB. Der kom det fram at halvparten av boligeierne under 35 mottok økonomisk hjelp av foreldre eller besteforeldre. Da boligeiere over 35 ble spurt, sank imidlertid andelen til kun én tredjedel. Samme undersøkelse avdekket at kausjonering var den desidert vanligste formen for hjelp.

Kausjonist ved forbrukslån

Å benytte seg av kausjonist ved forbrukslån er ikke noe som er godt utbredt. Årsaken til dette er at det ikke er så mange som har kunnskap eller kjennskap til muligheten. Løsningen forbindes også ofte med høy risiko

Flere banker operer heller ikke med kausjonist. De oppfordrer heller søkeren om å ha en medlåntaker. Da vil man lettere kunne oppfylle inntektskravet, samtidig som sannsynligheten for å få lavere gebyrer og renter er stor. 

Hva er en kausjonist?

De fleste vet at det å kausjonere i grove trekk betyr å garantere for en annen persons gjeld. Mange velger å gjøre det ved å stille boligen sin som sikkerhet for hele eller deler av lånet. På den måten går man god for at pengene blir tilbakebetalt – hvis ikke av låntakeren selv, så av deg. Som kausjonist veier man kort fortalt opp for at låntakeren selv ikke kan stille med tilstrekkelig sikkerhet til banken.

Lånet blir også ditt ansvar

Det man imidlertid risikere å glemme i sin iver etter å hjelpe, er hvilke følger mislighold av lånet kan få. Det kan være snakk om uforutsette hendelser som sykdom eller avskjedigelse. Andre ganger dreier det seg rett og slett dårlig økonomisk dømmekraft. Uansett hva årsaken er, kan konsekvensene være alvorlige. Dersom låntaker av en eller annen grunn ikke klarer å betale avdragene selv, må nemlig du gjøre det. Og skulle heller ikke du klare betalingene, er du i verste fall tvunget til å selge det du har stilt som sikkerhet.

Hvem kan være kausjonist?

Når det er sagt, vil banken på forhånd kreve dokumentasjon som viser at du har økonomi til å betjene lånet. Det er en absolutt forutsetning. I tillegg må du som nevnt ha eiendom eller noe annet av verdi å stille med sikkerhet i. Utover det er det ikke mange formelle krav som stilles til deg som kausjonist. Det er for eksempel ingenting som heter å være for gammel til å stille som kausjonist. Det du likevel må ta høyde for, er at kreditor vil gjøre en skjønnsmessig vurdering av helse- og livssituasjonen din. Å låne ut penger er ikke risikofritt, og långivere er generelt sett lite interessert i å ta unødvendige sjanser.

Hvordan fritas man fra kausjonsansvaret?

Kort fortalt fritas du fra kausjonsansvaret så fort låntakeren betaler tilbake gjelden sin. Det er kanskje den vanligste måten et kausjonsforhold oppløses på. Det betyr likevel ikke at låntaker nødvendigvis må ha nedbetalt all sin gjeld før du er fritatt. Hvis du bare har garantert for en del av lånet, er du fri så fort en tilsvarende andel er nedbetalt.

Stigende boligpriser kan også være en vei ut. Da må låntaker be om en ny verdivurdering av boligen sin. Hvis verdien er steget såpass at banken ikke lenger ser noe behov for ytterligere sikkerhet, kan kausjonisten fritas. Dette er imidlertid kun en strategi som fungerer i perioder når det er god vekst i boligmarkedet. Ettersom boligmarkedet kan være lunefullt, er det å ta utgangspunkt i at det skal ordne seg slik et sjansespill.

Burde jeg kausjonere?

Det er fint å kunne hjelpe. Spesielt når man vet at terskelen for å komme inn på boligmarkedet kanskje er høyere enn noen gang. Men som vi har sett innebærer det kausjonere for et lån en del ansvar. Man kan stole fullt og helt på den man ønsker å hjelpe. Men uforutsette hendelser som sykdom, skilsmisse og plutselig arbeidsledighet kan man likevel aldri sikre seg helt og holdent mot.

Det som imidlertid kan bidra til å trygge forholdet, er å be låntakeren om å forsikre seg. Å tegne livsforsikring og uføreforsikring er to grep som vil minske risikoen for alle parter.

Her er en annen ting som kan være verdt å ha i bakhodet når man vurderer å kausjonere: Ved å stille med sikkerhet i boligen din, kan det bli vanskeligere for deg å få et eget lån senere. Så fort du er fritatt fra kausjonsansvaret, er alt selvfølgelig tilbake til normalen. Men en bolig kan bare fungere som sikkerhet for en viss lånesummer om gangen. Det betyr at hvis du søker om lån til å pusse opp hytta di etter noen år, kan et eventuelt kausjonsforhold komme i veien.

Når det kommer til refinansiering av smålån og kredittkort med et forbrukslån bør du tenke deg om to ganger. Dette er ofte lån med høy risiko. Om det ikke er mulighet til å låne med sikkerhet, kan du kanskje vurdere et privat lån istedenfor. 

Det finnes flere måter å bidra på

Har man et bevisst forhold til disse tingene, kan det å kausjonere for et lån være en god løsning. Er du fremdeles usikker, kan det derimot lønne seg å vurdere andre måter å bidra på. Andre løsninger inkluderer for eksempel å gi privatlån eller å bli medlånetaker.