Hva er gjeldsregisteret og hvilken betydning har det for deg?

Med det nye gjeldsregisteret i sikte kan du få full kontroll

Få oversikt over

 • Kredittkortgjeld
 • forbrukslån gjeld
 • andre smålån 

 

Eks: Nom. rente 12,76 %, eff. rente 14,14 %, 170 000 kr o/10 år, kostnad 137 463 kr, totalt 307 463 kr.

Sammenlign lånetilbud fra 8 banker

Fyller du ut skjemaet hos oss vil søknaden bli sendt ut til 8 banker gjennom TjenesteTorget som finansagent. Så fort alle bankene har vurdert søknaden din, tar vi kontaktet med deg for å presentere de beste lånetilbudene.

Forbrukslån BB Bank ASA
Forbrukslån Ikano Bank
Forbrukslån Monobank
Forbrukslån Svea Finans
Fobrukslån Instabank
Fobrukslån Ya Bank
Forbrukslån Santander Consumer Bank
Forbrukslån BN Bank

Slik kan du søke om refinansiering

Send inn 1 søknad

Du fyller ut ett skjema og har da muligheten til å søke på lån fra flere banker samtidig – helt uforpliktende

i

Sammenlign tilbud

Etter søknaden er behandlet vil du raskt motta flere lånetilbud som du kan vurdere – se etter det billigste lånet

Velg beste lån

Etter du har valgt lån, signerer du låneavtalen og får pengene utbetalt på kontonummeret du har oppgitt i lånesøknaden

Med gjeldsregisteret kan du få full kontroll over usikret gjeld

Hva er egentlig gjeldsregisteret?

Gjeldsregisteret skal er et offentlig register som skal vise all usikret gjeld en person har. 

Registeret er ment for å hjelpe deg, slik at du ikke får mer lån enn du klarer å håndtere. 

Hva kan du se i gjeldsregisteret

Gjeldregisteret viser en rekke faktorer om ulike lån og kreditter. Her kan du også se

 • effektiv rente
 • hvilken forbrukskreditt du har
 • Saldo
 • kredittgrense ved kredittkort
 • Lånebeløp og nedbetalingstid fra starten av ved forbrukslån. 

 

Gjeldsregisteret gir deg full oversikt over renter, kreditt og saldo.
Har du mye kredittkort gjeld? Da kan det lønne seg å refinansiere

Har du gjeldsproblemer? Da kan refinansiering av smålån og kredittkort være en god løsning

Hva er gjeldsregisteret og hvilken betydning har det for deg?

Et felles offentlig gjeldsregister i Norge har vært vedtatt en stund, og nå er det omsider kommet. Tanken er å gi oversikt over all usikret gjeld man har, og sørge for at en selv og bankene har innsyn i dette.

Gjeldsinformasjonsloven trådte i kraft 1. juli 2019.

Her finner du informasjon om det du måtte lure på om det nye gjeldsregisteret og hva det har å si for deg.

Hva er gjeldsregisteret i Norge?

Gjeldsregisteret i Norge er et felles offentlig register hvor informasjon om all usikret gjeld du har finnes.

Fordi bankene har innsyn i hva slags usikret gjeld du har, som forbrukslån og kredittkort, minker faren for å gi deg et lån du ikke kan betjene.

Derfor er håpet at et slikt register skal være preventivt og hindre at folk får gjeldsproblemer.

I tillegg er det også slik at man kan få en bedre oversikt over hvor mye man faktisk skylder.

Likevel har gjeldsregisteret noen mangler, i og med at lån med pant er utelatt. Som for eksempel boliglån, billån og lignende, i tillegg til studielån. Dette må man fortsatt holde oversikt over selv.

Grunnen til at dette ikke er med er fordi det finnes informasjon om det i andre registre, som Løsøreregisteret og grunnboka. I fremtiden kan det være åpent for å utvide gjeldsregisteret med sikrede lån også.

Hvorfor har vi gjeldsregister i Norge?

Nordmenns forbruksgjeld har de siste årene nådd svimlende høyder, med dyre renter. Mange, særlig unge, sliter økonomisk som følge av dette.

Det har vært forholdsvis lett å få innvilget lånesøknad på et forbrukslån, og markedsføringen av det har vært aggressiv.

Fordi bankene ikke har kunnet se hva slags gjeld søkerne har, kunne det bli innvilget for store lån. Klarer man ikke betjene lån, vokser gjelden. I stedet for å bedre situasjonen har noen valgt å ta opp flere lån, og forverret den.

Med et felles gjeldsregister håper man at de som allerede har for mye gjeld ikke skal pådra seg mer, men også slik at man kan få en enkel oversikt over hvor mye man skylder totalt.

Forbruksgjeld er kostbart for hele samfunnet, som følge av oppbrutte familier, ødelagt privatøkonomi og helseproblemer. Dette bruker staten penger på å rydde opp i.

I tillegg er det til slutt forbrukerne som må betale økte renter, for å finansiere låneutstedernes tap på gjeldsordningssaker.

Hva vises i gjeldsregisteret?

I gjeldsregisteret finner man informasjon om ulike lån uten sikkerhet og kreditt. Nærmere bestemt kredittkort, forbrukslån og lån uten sikkerhet. Hos gjeldsinformasjonsforetakene kan du og selskapene som har innsyn se:

 •         Hva slags forbrukskreditt man har
 •         Den effektive renta
 •         Hva saldoen er
 •         Kredittgrense vises når det gjelder kredittkort
 •         Opprinnelig lånebeløp og nedbetalingstid vises for forbrukslån

Hvem driver gjeldsregister i Norge?

Per 2019 finnes det tre aktører som har konsesjon til opprettelse av gjeldsregister. Dette er private selskaper som drives med tillatelse fra det offentlige og under tilsyn av offentlige. Disse er såkalte gjeldsinformasjonsforetak.

De tre selskapene er:

Innsyn i gjeldsregister

Det er som sagt ikke bare bankene som har innsyn i gjeldsregisteret. Det er både gratis og enkelt å få innsyn i hva som er registrert på deg.

Dette gjør du ved å logge inn på nettsidene til en av de tre aktørene som driver gjeldsregister i Norge:

Du må bruke BankID for å logge inn.

Merk deg at det ikke går an for deg å søke opp andre privatpersoner i registeret, men de kan heller ikke søke opp deg.

Kvitt deg med kredittkort du ikke bruker

Mange har flere kredittkort som de bruker i varierende grad. Da er man også kjent med at man har en kredittramme, altså en øvre grense man kan bruke. I gjeldsregisteret vil denne rammen telles som gjeld.

Så hvis du har et kredittkort med maksgrense på 50.000 vil dette utgjøre 50.000 kroner i usikret gjeld.

Dette er fordi at hvis du har en kredittramme, så kan den brukes når som helst før lånet er innvilget og endre den økonomiske situasjonen betraktelig.

Prøver du å få boliglån vil det bli enda vanskeligere med flere kort med høy kredittgrense. Derfor bør du kvitte deg med de kredittkortene du ikke bruker, eller senke kredittgrensen på dem.

Husk at det ikke hjelper å bare klippe kortet, man må også kontakte utstederen av kortet og få det fjernet på den måten.

Hva har gjeldsregisteret å si for deg?

For de aller fleste vil ikke gjeldsregisteret ha stort å si, men for de som sliter med høy gjeld og dårlig økonomi, vil det bli vanskeligere å få lån.

Ellers vil det kunne påvirke hvor mye du kan få i lån, både når det er snakk om forbrukslån, boliglån og andre lån.

I og med at bankene har full oversikt over den usikrede gjelden, vil man ikke kunne oppgi falsk informasjon til bankene for å betale ned gammel gjeld.

Det er utelukkende positivt, ettersom det kan hindre folk å havne i dyp gjeld som vil ta mange år å komme seg ut av.

Er man i dyp gjeld er det lett å bli desperat, og et tilbud om enda et lån kan virke som løsningen på problemene. Det er det ikke, det bare forverrer og utsetter problemet. Av og til må man beskyttes mot seg selv.

Gjeldsregisteret og personvern

En av de største argumentene imot gjeldsregisteret er personvern. Dette forsvares med at konsekvensene av dyp gjeld er såpass store både for enkeltpersoner, familier og samfunnet generelt.

Dessuten finnes allerede grunnboka og Løsøreregisteret, som er lignende registre for gjeld. I tillegg har kredittopplysningsselskaper utarbeidet kredittopplysninger lenge.

De som har innsyn i gjeldsregisteret i dag er:

 •         Selskaper som skal foreta en kredittvurdering av deg i forbindelse med at du har søkt. I tillegg til banker har Husbanken, Statens og kommunene også innsyn i forbindelse med søknad om startlån.
 •         Selskaper som utarbeider kredittopplysninger, også kredittscore, har tilgang. Såkalte kredittopplysningsselskaper.
 •         Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå i forbindelse med analyse og statistikk.
 •         Du har også innsyn i det som er lagret av informasjon om deg hos de ulike gjelsinformasjonsforetakene, men du har ikke innsyn i informasjon om andre.

Om man ikke har usikret gjeld eller kredittramme, er man ikke søkbar i registeret.

Ansvar for gjeld

Selv om bankene har et ansvar for å samle inn nok informasjon om deg og din gjeld, betyr det ikke at man selv er fritatt for det.

Før du i så fall velger å søke et lån, bør du ikke først og fremst spørre hvor mye du kan låne, men om du i det hele tatt har råd.

Det finnes mange grunner til hvorfor folk velger å ta opp lån de ikke burde, og det kan være vanskelig å være ærlig med seg selv når det kommer til gjeld og dårlig råd.

Tenk deg derfor godt om. Kanskje er det mulig å jobbe litt ekstra, eller spare en liten stund? Gjeld kan bli en tragedie for flere enn deg selv.