Gjeldsproblemer? Dette bør du gjøre

Det er stadig flere som opplever gjeldsproblemer i dag. 

Refinansiering med boliglån eller forbrukslån kan være en løsning. 

Vi har også flere gode tips dersom du har prøvd refinansiering. 

Eks: Nom. rente 12,76 %, eff. rente 14,14 %, 170 000 kr o/10 år, kostnad 137 463 kr, totalt 307 463 kr.

Sammenlign lånetilbud fra 8 banker

Fyller du ut skjemaet hos oss vil søknaden bli sendt ut til 8 banker gjennom TjenesteTorget som finansagent. Så fort alle bankene har vurdert søknaden din, tar vi kontaktet med deg for å presentere de beste lånetilbudene.

Forbrukslån BB Bank ASA
Forbrukslån Ikano Bank
Forbrukslån Monobank
Forbrukslån Svea Finans
Fobrukslån Instabank
Fobrukslån Ya Bank
Forbrukslån Santander Consumer Bank
Forbrukslån BN Bank

Slik kan du søke om refinansiering

Send inn 1 søknad

Du fyller ut ett skjema og har da muligheten til å søke på lån fra flere banker samtidig – helt uforpliktende

i

Sammenlign tilbud

Etter søknaden er behandlet vil du raskt motta flere lånetilbud som du kan vurdere – se etter det billigste lånet

Velg beste lån

Etter du har valgt lån, signerer du låneavtalen og får pengene utbetalt på kontonummeret du har oppgitt i lånesøknaden

Bli kvitt gjeldsproblemene ved å refinansiere dyre smålån

Bli kvitt gjeldsproblemene 

At du er inneforstått med at du har betalingsproblemer er positivt steg i riktig retning. Da kan man nemlig gjøre noe med det. Har du makset ut mange kredittkort? Da kan du prøve å søke om refinansiering.

Har du boliglån er det beste å høre med banken om dette kan refinansieres. Om ikke kan det være lurt å søke om refinansiering av andre banker med billigere rente.

Snakk med kreditorene

Har du flere kreditorer som du skylder penger? Da kan det være lurt å ta en telefon til dem for å forklare problemet.

På denne måten kan dere kanskje komme til en nedbetalings avtale, slik at du får gjort opp for deg uten skyhøye renter. 

Dette er en løsning som kan være i begge parters interesse. 

Bli kvitt gjeldsproblemene ved å ta kontakt med kreditorene dine.
Har du mye kredittkort gjeld? Da kan det lønne seg å refinansiere

Har du gjeldsproblemer? Da kan refinansiering av smålån og kredittkort være en god løsning

Gjeldsproblemer? Dette bør du gjøre

 Har man gjeldsproblemer, uansett hvor alvorlige de er, så bør man ta tak. At du i det hele tatt leser en artikkel om emnet for å finne ut hvordan du kan få hjelp er i riktig retning.

Det finnes mange grunner til å gjelds- og betalingsproblemer, som for eksempel nedgang i inntekt eller dyre forbruksvaner. Noen velger å la være å gjøre noe med det, eller prøver å skjule det, og lar gjelden vokse seg enda større.

Selvfølgelig er det du selv som må dra den tyngste delen av børen, men vit at du ikke er alene, og det finnes folk som kan gi deg hjelp med gjeldsproblemer.

Skaff deg oversikt over hvor mye du skylder

Først og fremst bør du finne ut hvor mye du skylder. Særlig om du har lån i flere banker eller flere kredittkort.

Fr 1. juli trådte gjeldsregisteret i kraft, du har krav på gratis innsyn, og kan sjekke enten hos Gjeldsregisteret AS,  Norsk Gjeldsinformasjon AS eller Experian Gjeldsregister AS.

 De som utfører kredittsjekk i Norge tilbyr også gratis innsyn. Merk at du ikke har krav på en gratis kredittscore, men kun innsyn i informasjonen de har lagret om deg. Dette kan du gjøre hos enten Bisnode eller Experian.

Pass derfor på at du ikke blir lurt til å betale for å få tak i denne informasjonen!

En e-post til Virke inkasso er også en idé. Da videreformidler de til alle inkassobyråene som er medlem, og du får en oversikt over gjeld tilbake. Er ikke byrået hvor du har inkassogjeld medlem, må du ta kontakt med dem på egenhånd.

Du kan også sjekke selvangivelsen din, og gå gjennom regningene du har fått, men husk å sjekke saksnummeret så det ikke blir dobbelt opp i oversikten. 

Sett opp budsjett

Når du har skaffet deg oversikt kan du begynne å sette opp et budsjett. Gi alle kreditorene dine hver sin plass i regnearket. Sett også opp et budsjett for levekostnader. Du kan bruke SIFOs referansebudsjett som utgangspunkt.

Dette budsjettet kan du bruke både til å få bedre kontroll over eget forbruk, men også for å vise kreditorene hvor mye du har til overs til nedbetaling av gjeld i måneden.

Oppsøke gjeldsrådgiver

I følge gjeldsordningsloven § 1-5 er kommunen pliktig til å så langt det er mulig å hjelpe personer med alvorlige gjeldsproblemer.

Slik kommunal gjeldsrådgivning er gratis, men det finnes også private gjeldsrådgivere som tar betalt. I tillegg kan du sjekke bankene du har lån i om de tilbyr gratis veiledning.

Gjeldsrådgiveren i kommunen du bor i kan blant annet hjelpe deg å sette opp et husholdningsbudsjett, råde deg om endringer og tilpasninger du kan gjøre i økonomien og informere deg om hvilke rettigheter du har.

Dette bør du ha klart når du oppsøker hjelp til gjeldsproblemer

Som nevnt bør du skaffe en oversikt over gjeld og resten av økonomien. Her er en liste over ting du kan skaffe som kan hjelpe gjeldsrådgiveren med å hjelpe deg:

 •         Saldo på alle kontoer
 •         Opplysninger om innskudd i spareordninger (For eksempel BSU eller fond)
 •         Forsikringsutgifter
 •         Utgifter knyttet til barnepass, som barnehage SFO og lignende
 •         Dokumentasjon av boutgifter, gjerne leiekontrakten.
 •         Kvitteringer for betalt husleie og strøm
 •         Opplysninger om lån, kredittgjeld og lignende. Kan finnes gratis i gjeldsregisteret.
 •         Helseutgifter, som lege, fysioterapi, kiropraktor og tannlege
 •         Lønnsinntekter og trygdeytelser fra de siste 3 månedene, kan være lønnslipp og skattemelding.
 •         Dokumentasjon til bostøtte, om du mottar det.
 •         Har du mottatt innkalling til forliksrådet eller fått «begjær om utlegg», tar du med disse.

Gjeldsrådgivning hos NAV

Hvis du har gjeldsproblemer kan du også få gratis råd og veiledning hos NAV, og i enkelte tilfeller kan du få bistand.

Du kan få hjelp hvis du søker økonomisk sosialhjelp, ikke har midler til å dekke nødvendige behov eller har vanskeligheter med å betale regninger og betjening av gjeld.

På NAV sine nettsider lister de opp ting de kan hjelpe deg med:

 •         Finne ut hvordan du kan få redusert utgiftene dine
 •         Gjøre avtaler med kreditorer du skylder
 •         Hjelp til søknad om utsettelse av betaling
 •         Hjelp til å inngå gjeldsordningsavtale
 •         Forhandling med kreditorer
 •         Kontakte namsmannen

Hva er gjeldsordning?

Har du så store og alvorlige gjeldsproblemer at du er ute av stand til å betale for deg over en lengre periode, kan du søke om gjeldsordning. Namsmannen vurderer om du er «varig ute av stand» til å betale for deg, og det gjelder ikke midlertidige betalingsproblemer.

Før dette er mulig må du ha forsøkt å finne ut av en ordning med kreditorene dine, og normalt sett kan du ikke ha hatt gjeldsordning tidligere.

Hvis det ikke er mulig å få til nedbetalingsavtale med kreditorene, kan det ende opp med enten frivillig gjeldsordning eller tvungen gjeldsordning.

Under gjeldsordningen lager namsmannen et budsjett som skal følges. Da blir det satt av penger til å bo og leve etter forskriften om livsoppholdssatser.

All inntekt utover utgiftene dine i dette budsjettet, betales til kreditorene dine. Dette skjer gjennom trekk i lønn. Har du dyre eiendeler eller bolig, må disse selges og eventuelt byttes ut med ting som er såkalt nøktern.

Når namsmann har mottatt søknad om gjeldsordning

Når namsmannen har mottatt søknaden, blir du som oftest innkalt til et møte hvor du får info om saken din og en frist for dokumentasjon. Oppfyller du kravene åpnes gjeldsforhandling i fire måneder.

I denne i denne tiden får du betalingsutsettelse på gjelden din, men ikke løpende utgifter som leie, strøm og telefon. Ny gjeld i denne perioden kan hindre deg i å få gjeldsordning.

Kreditorene får et forslag til frivillig gjeldsordning av namsmannen, som er forslag til hvor mye du kan betale og nedbetalingsplan. Er kreditorene uenig, blir saken sendt til Tingretten og kan bli en tvungen gjeldsordning.

Får du innvilget gjeldsordning og økonomien din forandrer seg, kan både du og dine kreditorer søke om endring av gjeldsordningen.

Dokumentasjon til gjeldsordning

Hvis du skal søke om gjeldsordning er det en del ting som må være med, ifølge Politiets nettsider:

 •         En lister over de du skylder penger, altså kreditorene dine
 •         Dokumentasjon på at du har prøvd å finne en ordning med kreditorene dine
 •         Dokumentasjon av dine og eventuell ektefelle eller samboers inntekter. I tillegg en kopi av din eller deres skattemelding fra de siste 3 årene.
 •         Hvilke boutgifter du har
 •         Faste utgifter knyttet til barn og barnepass, som barnebidrag, barnehage og SFO.
 •         Dokumentasjoner på spesielle medisinske utgifter, i tillegg til en erklæring fra lege eller psykolog om det har noe å si for saken din
 •         Har du vært under konkursbehandling må du legge ved en kopi av innberetningen og sluttberetningen.

Refinansiering av lån

En av måtene du kan ordne opp i gjeldsproblemer selv er ved refinansiering av lån. Når man refinansierer tar man opp et nytt lån for å betale flere mindre lån.

Lån uten sikkerhet, særlig smålån og kredittkortgjeld er typisk dyre lån med høye renter. I tillegg betaler man gebyrer og andre kostnader på hvert enkelt lån. Samler man til et lån, så betaler man bare disse gebyrene på det ene lånet.

Merk at det er mange banker som tilbyr lån uten sikkerhet for å refinansiere gjeld, dette er ikke et veldig gunstig lån, men vil kanskje gjøre månedsutgiftene mer overkommelig.

Husk at det er effektiv rente som tilsvarer de faktiske kostnadene ved et lån, og ikke den nominelle. Dette er fordi effektiv rente er nominell rente inkludert andre gebyrer og kostnader.

Noe som er ekstremt viktig er å endre forbruksvanene sine, og prøve å nedbetale lånet så fort som mulig. Spar penger der du kan, og sørg for at du ikke tar opp nye lån. Er du usikker kan du snakke med den kommunale gjeldsrådgiveren.

Refinansiering av lån med pant i bolig

Har du et boliglån, kan det være mulig for deg å refinansiere med sikkerhet i boligen. Et boliglån har de laveste rentene på markedet, og det er definitivt verdt å sjekke om du har mulighet til det.

Det vil si at du trenger å ha betalt nok ned på boliglånet til å ha nok sikkerhet i boligen for å kunne ta opp et nytt lån med sikkerhet i boligen. Du må også ha betjeningsevne, det vil si faste inntekter eller fremtidig salg av boligen.

Har boligen steget i verdi, bør du få en ny verdivurdering på boligen din. For du kan forhandle deg til et gunstigere lån ettersom lånet blir mindre i forhold til verdien på boligen.

Låner du med sikkerhet i bolig, vil boliglånet øke, og man bør derfor øke avdragene i takt med det man låner, hvis muligheten er der. Ellers vil nedbetalingstiden bli lengre, og dermed kostnadene ved rente og gebyrer større. 

Ikke vær redd for å spørre banken din om råd!